• Krūmu iela 7/9, Liepāja
  • 63425112
Patīk 0
Nepatīk 0

Latvijas Nacionālā arhīva Liepājas zonālais valsts arhīvs

Arhīvi
sniedz izziņas par par Liepājas pilsētas, kā arī Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skru...
  • Republikas iela 11, Liepāja
  • 63424549
  • E-pasts
Patīk 0
Nepatīk 0