Feedback

Vadlīnijas

Esi atradis interesantu vietu, kur paēst, pavadīt laiku, vai esi izbaudījis teicamu apkalpošanu? Padalies savā pieredzē - iesaki labākās vietas, pievieno savu atsauksmi!

Atsauksmju pievienošanas noteikumi

Kādas atsauksmes tiek publicētas

Tiek pieņemtas gan pozitīva, gan negatīva rakstura atsauksmes, ja vien tās ir patiesas un balstītas uz personīgu pieredzi ar attiecīgo uzņēmumu.

Aicinām iesniegt noderīgas, saistošas un jautras atsauksmes.

Sniedziet pēc iespējas detalizētu atsauksmes pamatojumu un pārbaudāmu informāciju, tas veicinās atsauksmes ticamību un apstiprināšanu.

Kā ziņot par neatbilstošu atsauksmi

8811.LV lietotājiem ir iespēja ziņot portāla moderatoriem par neatbilstošu vai nepatiesu atsauksmi (nospiežot taustiņu “Ziņot”, kas pieejams zem katras atsauksmes). Ziņojuma formā lietotājam ir jāatzīmē neatbilstības pamatojums.

Ja moderators atzīs atsauksmi par nepieņemamu (saskaņā ar vadlīnijām), tad tā tiks dzēsta. Moderatora pieņemtais lēmums par atsaukmes dzēšanu vai saglabāšanu nav apstrīdams vai diskutējams.

Ja ziņojums par neatbilstošu atsauksmi tiek saņemts no attiecīgā uzņēmuma pārstāvja, tad apšaubītās atsauksmes publicēšana tiks apturēta līdz apstākļu noskaidrošanai. Uzņēmuma pārstāvim un attiecīgās atsauksmes autoram katram no savas puses būs iespēja 7 dienu laikā epasta formā sniegt argumentētu pamatojumu par atsauksmes atbilstību.

Pēc abu pušu skaidrojuma izskatīšanas, portāla moderators pieņems lēmumu par atsauksmes dzēšanu vai publicēšanu, kas nebūs apstrīdams vai diskutējams.

8811.LV administrācija nepieņem ziņojumus par neatbilstošām atsauksmēm pa tālruni. Šādi ziņojumi ir jāiesniedz tikai izmantojot ziņošanas iespējas, kas pieejamas interneta portālā.

Kādas atsauksmes netiek publicētas

8811.LV portāla moderatoru uzdevums ir nepieļaut aizskarošu, nepatiesu, maldinošu vai viltotu atsauksmju publicēšanu.

Atsauksme netiks publicēta, ja:

  • atsauksmē ietvertā informācija un fakti nav balstīti uz lietotāja personīgo pieredzi;
  • atsauksme satur lamuvārdus, rasistiskus izteicienus, personu aizvainojošu vai nomelnojošu informāciju;
  • atsauksme ir maldinoša, apmelojoša vai nepamatota (negatīvai infomācijai jābūt pamatotai ar patiesiem faktiem);
  • atsauksmes pamatā ir baumas vai neuzticama informācija (tsk. trešo personu izteikumi);
  • atsauksme satur nepierādāmus apgalvojumus par veselības kaitējumu, krāpniecību vai nelikumīgu darbību, par ko nav ziņots tiesībsargājošām iestādēm (ja ir tikušas pārkāptas atsauksmes autora tiesības, par to ir vispirms jāziņo atbildīgajām iestādēm);
  • atsauksme ietver viedokļus vai informāciju, kas pārkāpj fizisku vai juridisku personu tiesības vai ir saistīta ar nepabeigtu tiesvedību;
  • negatīva atsauksme no uzņēmuma īpašnieka vai pārstāvja par konkurējošu uzņēmumu;
  • atkārtoti kopēts vai dublēts saturs (piem. citas atsauksmes kopēšana un pārpublicēšana).

8811.LV portāla moderatora pieņemtais lēmums par atsaukmes noraidīšanu nav apstrīdams vai diskutējams. Attiecīgās atsauksmes iesniedzējam ir iespēja saņemt noraidījuma pamatojumu, pēc pieprasījuma (sazinoties pa e-pastu).

8811.LV portāla administrācija nerekomendē uzņēmumu pārstāvjus iesniegt atsauksmes pašiem par savu uzņēmumu, jo tās var tikt uzskatītas par maldinošām vai viltotām (ja vien netiek uzskatāmi norādīta autora saistība ar uzņēmumu). Tā vietā, aicinām uzņēmumus iesniegt un publicēt situācijas skaidrojumus vai atbildes uz neatkarīgu lietotāju atsauksmēm (šī funkcionalitāte būs pieejama no 01.04.2014).